Regulamin konkursu „Kolory wiosny”

1. Organizatorem konkursu jest Projekt Zieleń Tomasz Kok z siedzibą przy ul. Białołęckiej 150E, 03-253 Warszawa, NIP 5242747254.

2. Nazwa konkursu to: „Kolory wiosny”.

3. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęć, które przedstawiają kolorową wiosnę.

4. Każda osoba może przesłać jedno zdjęcie.

5. Prace konkursowe można nadsyłać do 8.04.2018 r. na adres konkurs@ogrodnikTomek.pl. W wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko.

6. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

7. 9.04.2018 r. na Facebooku „Lubię ogród – Ogrodnik Tomek” zostanie opublikowanych 20 wybranych zdjęć. Zdjęcia wybierze Ogrodnik Tomek (Tomasz Kok).

8. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie wybrany przez Ogrodnika Tomka, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca zostaną wybrani w wyniku głosowania na Facebooku na stronie „Lubię ogród – ogrodnik Tomek”.

9. Zdobywca drugiego i trzeciego miejsca zostaje wybrany przez użytkowników Facebooka największą liczbą głosów „lubię to”.

10. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

11. Głosowanie na Facebooku rozpocznie się 9.04.2018 r. i zakończy się 11.04.2018 r. o godz. 12:00

11. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 11.04.2018 r.

12. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
b) nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
c) ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu.

13. Organizator przyzna nagrody:

 • 1 miejsce – inteligenta doniczka + zestaw farb marki Viva Garden
 • 2 miejsce – metalowe ozdoby ogrodowe + żywy obraz z rojników + zestaw farb marki Viva Garden
 • 3 miejsce – żywy obraz z rojników + zestaw farb marki Viva Garden
 • dwie nagrody dla głosujących na Facebooku – metalowe ozdoby ogrodowe + zestaw farb

14. Wszystkie nagrody ufundowała firma Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o., producent farb Viva Garden.

15. Wszystkie nagrody zostaną wysłane do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

16. W przypadku nie przesłania danych adresowych przez laureatów w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, organizator ma prawo wybrać nowych laureatów.

17. Uczestnik oświadcza, iż nadesłane zdjęcia są autorskie i zobowiązuje się do zaspokojenia ewentualnych roszczeń poszkodowanych.

18. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

19. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, w serwisie www.ogrodnikTomek.pl oraz na Facebooku „Lubię Ogród Ogrodnik Tomek”.

20. Wysłanie zgłoszenia przez uczestnika jest tożsame z przeniesieniem praw autorskich na rzecz organizatora. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego podpisywania publikowanych prac imieniem i nazwiskiem autora.

 

21. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zdjęcie, co do którego będą podejrzenia, iż nie jest one wykonane przez zgłaszającego.

22. Organizator ma prawo zdyskwalifikować osobę, co do której istnieją podejrzenia o nieuczciwe głosowanie z fikcyjnych kont na Facebooku.

One thought on “Regulamin konkursu „Kolory wiosny”

 • 8 kwietnia at 07:49
  Permalink

  Już za chwilę

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *