Regulamin konkursu „Zrób to sam w ogrodzie”

Regulamin konkursu „Zrób to sam w ogrodzie”

1. Organizatorem konkursu jest Wyspa Kreatywna z siedzibą w: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 27/71, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej m.st. Warszawy 531711, REGON 142976308, numer NIP 7123094700.

2. Nazwa konkursu to: „ Zrób to sam w ogrodzie”.

3. Patronat nad konkursem obejmuje serwis e-ogrody.pl

4. Konkurs polega na nadesłaniu prac, w których uczestnik przedstawia swój pomysł na ogrodową dekorację, aranżację lub rzecz, którą można w łatwy sposób samemu wykonać.

5. Każda osoba może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Praca powinna składać się z opisu oraz zdjęć lub szkiców.

7. Prace konkursowe można nadsyłać do 7.03.2012r. na adres konkurs@ogrodnikTomek.pl oraz poprzez formularz konkursowy zamieszczony na stronie: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEN2cjlxMmxtZ0pqV2xmWmpyYmhsR2c6MQ

8. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

9. Nagroda główna zostanie przyznana 9.03.2012r, a ogłoszona 23.03.2012.

10. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
b) nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
c) ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu.

11. Organizator przyzna nagrody:

a) Praktyczne szkolenie z zakresu zakładania i budowy ogrodów ufundowane przez pracownię architektury krajobrazu Gordo Studio,

b) Zestawy miesięczników Kwietnik i Ogrody w wraz z książką ufundowane przez portal e-ogrody.pl

12. Nagroda główna – szkolenie ogrodnicze – zostanie przyznana przez komisję konkursową.

13. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele fundatora nagrody.

14. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

15. Nagrody dodatkowe – zestawy miesięczników Kwietnik i Ogrody w wraz z książką zostaną przyznane w wyniku głosowania czytelników, które rozpocznie się 9.03.2012r., a zakończy 23.03.2012r.

16. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nie przyznanie nagrody w przypadku wycofania się jej fundatora.

18. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu nagrody będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę.

19. Uczestnik oświadcza, iż nadesłane zdjęcia i tekst są autorskie i zobowiązuje się do zaspokojenia ewentualnych roszczeń poszkodowanych.

20. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

21. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, w serwisach www.ogrodnikTomek.pl oraz e-ogrody.pl.

22. Wysłanie zgłoszenia przez uczestnika jest tożsame z przeniesieniem praw autorskich na rzecz organizatora. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego podpisywania publikowanych prac imieniem i nazwiskiem autora.

23. Organizator ma prawo zmienić regulamin w trakcie trwania konkursu.

23. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *